logo Stowarzyszenie
Ukryty Potencjał Innowacji Społecznych
Stowarzyszenie Ukryty Potencjał powstało w celu wspierania dzieci i dorosłych z zaburzeniami rozwoju, a przede wszystkim osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Wsparcie to obejmuje wszelkie działania przyczyniające się do integracji zawodowej i społecznej tych osób, kształtowania odpowiednich postaw wobec nich, poszerzania i propagowania wiedzy naukowej na temat zaburzeń rozwoju, a wreszcie opracowania nowych rozwiązań dla organizacji pozarządowych w tym obszarze. Wierzymy, że ukryty potencjał każdego człowieka może zostać ujawniony, jeśli tylko znajdzie on właściwe warunki do rozwoju.
Ukryty Potencjał

Projekt Wolontariatu Koleżeńskiego "Mary i Max"

   Wolontariat koleżeński Mary i Max to nowatorski Projekt, którego celem jest umożliwienie osobom z autyzmem i Zespołem Aspergera nawiązanie nowych, satysfakcjonujących relacji z rówieśnikami. Wolontariusz staje się kolegą (lub koleżanką) uczestnika Projektu i przez co najmniej 8 miesięcy spotyka się z nim w domu, wychodzi do kina lub na spacer, dzieli z nim zainteresowania i pasje. Koledzy i koleżanki są rekrutowani spośród rówieśników naszych uczestników, dobierani do nich pod względem miejsca zamieszkania, zainteresowań i wieku, a następnie przygotowywani na kontakt z osobą z trudnościami społecznymi. Zarówno wolontariusze, jak i uczestnicy oraz ich rodziny mogą liczyć na wsparcie podczas całego czasu trwania Projektu.
   Od listopada 2012 roku do czerwca 2013 roku trwała pierwsza edycja Wolontariatu Koleżeńskiego „Mary i Max”, a obecnie trwa II edycja programu. Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej projektu: www.wolontariatkolezenski.pl
Koordynator: Mateusz Płatos, mateusz.platos@ukrytypotencjal.org

Klub Psychologa Dziecięcego

   Klub Psychologa Psychologa Dziecięcego został pomyślany jako przestrzeń wymiany wiedzy i doświadczeń między ekspertami i praktykami, którzy zajmują się psychologią dziecięcą oraz pokrewnymi dziedzinami. W czasie cyklicznych spotkań poruszane są tematy z zakresu diagnozy i terapii dzieci, a także edukacji i polityki społecznej. Na wykłady z psychologii dziecka zapraszamy najlepszych teoretyków i praktyków z danego obszaru. Atmosfera Klubu ma jednak przede wszystkim stwarzać miejsce na swodobną dyskusję i integrację środowiska psychologów dziecięcych.
Koordynator: Paulina Woźniak-Rekucka, paulina.wozniak@ukrytypotencjal.org
Ukryty Potencjał

Zarząd

prezes: Kinga Wojaczek, kinga.wojaczek@ukrytypotencjal.org
w-ce prezesi: Adam Zawisny, adam.zawisny@ukrytypotencjal.org
Mateusz Płatos, mateusz.platos@ukrytypotencjal.org
skarbnik: Zuzanna Skoczek, zuzannaskoczek@ukrytypotencjal.org
sekretarz: Aleksandra Walencik, aleksandra.walencik@ukrytypotencjal.org

Komisja Rewizyjna

Magdalena Ożóg
Edyta Pęczek
Justyna Wiśniowska

Ukryty Potencjał

Statut

Statut do pobrania w wersji PDF.
Ukryty Potencjał

Kontakt

Adres korespondencyjny
Stowarzyszenie Innowacji Społecznych "Ukryty Potencjał"
ul. Pilicka 15
02-629 Warszawa
E-mail: kontakt@ukrytypotencjal.org

Dane stowarzyszenia:
KRS: 0000424770
REGON: 146219219
NIP: 1182087070

Rachunek bankowy
Bank Gospodarki Żywnościowej
ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa
nr rachunku: 31 2030 0045 1110 0000 0247 2950

Prosimy o przekazywanie darowizn z dopiskiem darowizna na cele statutowe.